Eibenstock EBS 120.1 hiomakone

Tekniset tiedot: 

 • Jännite: 230v
 • Virta: 6,5 A
 • Teho: 1400 W
 • KIerrosluku: 9000 rpm
 • Laikan maksimi koko: 125 mm
 • Keskiö: Ø 22,2 mm
 • Paino: 3,5 kg

Annamme tuotteen hinnan tarjouspyynnön kauttaJätä tarjouspyyntö

Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Eibenstock EBS 120.1 hiomakone: Yleistä tietoa 

Eibenstock EBS 120.1 hiomakone on kompakti ja kevyt hiomakone 125mm laikalla. Mahtuu hiviin ahtaisiin paikkoihin kuten lämpopattereiden alle. Reunojen hiominen helppoa.

 • Pölyhuuvassa ylös kännettävä osa, joka mahdollistaa hiomisen seinien vieressä
 • Virtaviivainen ulkoasu, hyvin tasapainoitettu
 • ehmeä kahvaosa vähentää käsiin kohdistuvaa tärinää ja takaa tukevan otteen.

Eibenstock EBS 120.1 hiomakoneen takuuehdot:

 1. Toimittaja antaa toimittamilleen uusille tuotteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 6 mainittavia poikkeuksia. Takuuaika alkaa laitteen toimituksesta loppuasiakkaalle. Takuuaika on maahantuojan tuotteelle ilmoittama takuuaika.
 2. Takuun perusteella suoritetaan valoituksetta takuuaikana todetun takuunalaisen vian korjaus normaalina työaikana toimittajan huoltokorjaamossa, toimittajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa toimittajan osoittamassa paikassa. Takuu korvaa valmistus- tai raaka-ainevirheistä vioittuneet osat, mutta ei välillisiä kuluja.
 3. Toimittaja ei vastaa siitä, että laite on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden kanssa eikä siitä, että ostaja on valinnut käyttöönsä sopimattoman laitteen.
 4. Takuukorjauksen toimitusehto on vapaasti toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta.

Jos Eibenstock EBS 120.1 hiomakoneen korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset kuten matka- ja odotustunnit sekä päivärahat toimittajan voimassaolevien huolto- sekä korjaustöiden veloitushinnaston mukaan. Takuuna vaihdetut osat tulevat toimittajan omaisuudeksi.

 1. Takuukorjauksen edellytyksenä ovat seuraavat:

5.1 Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa.

5.2 Valmistajan sekä toimittajan antamia käyttö-, huolto- sekä asennusohjeita on noudatettu.

5.3 Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja tarvikkeita.

5.4 Huoltokorjaamoon otetaan yhteyttä heti kun vika on todettu ja takuukäsittely on aloitettu heti. Tuotetta ei myöskään ole käytetty vian ilmenemisen jälkeen. Tarkat ohjeet takuukäsittelystä saat jälleenmyyjältäsi.

5.5 Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen laitteen takuuajan loppuun.

 1. Takuu ei kata ja toimittajan takuuvelvoitteen piiriin ei kuulu:

6.1 Sellaisten vikojen korjaus, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttövirheistä, muiden kuin toimittajan tai hänen valtuuttamansa edustajan suorittamista puutteellisista tai virheellisistä huolloista.

6.2 Viallisen laitteen aiheuttamien välittömien tai välillisten vahinkojen korvaaminen.

6.3 Vian korjaaminen, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttama huoltoliike on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia.

 1. Näiden takuuehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet joita ei voida osapuolten välillä sopia ratkaistaan, ellei erikseen ole toisin sovittu, toimittajan kotipaikan alioikeudessa.
 2. Toimittaja / valmistaja ratkaisee näiden takuuehtojen mukaisesti, kuuluuko laitteen korjaaminen takuun piiriin.

Myyntiehdot

1. Soveltamisala:

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Betonikoneet.com:n tekemiin tarjouksiin, kauppoihin ja toimituksiin, ellei kulloinkin kirjallisesti ole toisin sovittu.

2. Tarjous:

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset , laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoa kolmannelle osapuolelle. Annettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero.

3. Tilaus:

Tarjouspohjaisessa kaupassa tilaus syntyy , kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

4. Toimitus:

4.1 Toimitusehdot

Tavaran hinta perustuu toimitusehtoon ”vapaasti myyjän varastossa ilman pakkausta”. Ellei muuta ole sovittu kirjallisesti, toimittaa myyjä tavaran ostajalle tämän kustannuksella. Myyjä veloittaa ostajalta toimituskuluina tavaran kuljetuskustannukset tavaran laskutuksen yhteydessä.

4.2 Toimituskustannukset

Tavaran pakkaus-, käsittely ja vakuutuskustannuksista peritään veloitus syntyneiden kustannuksien mukaisesti.

4.3 Ylivoimainen este

Jos luonnoneste, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusneuvojen puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este, jota myyjä ei kauppaa päättäessään ole voinut ottaa huomioon, estää tavaran tai sen osan toimittamisen, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle täten aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen, mikäli viivästymä on yli kaksi (2) kuukautta.

5. Kauppahinnan suorittaminen

5.1 Maksuehto Maksuehto yksityisasiakkaille, joilla ei ole tililuottosopimusta, on käteinen tai ennakkomaksu. Yritysasiakkaille sopimuksen mukaan. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Viivästyskorko on lain mukainen. Mikäli ostaja ei suorita maksua ajoissa, on myyjällä oikeus niin halutessaan kirjallisesti ilmoittaa, että ostajan kaikki laskut erääntyvät heti maksettavaksi niihin merkitystä eräpäivästä huolimatta.

5.2 Viivästyskorko ja perintäkulut

Eibenstock EBS 120.1 hiomakoneen ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan laskussa mainituin tavoin. Jollei kauppahintaa makseta erääntymisaikana, ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa ehdoissa mainitun mukaisesti. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuullisetperintäkulut.

5.3 Valuuttaehto

Hinta perustuu Suomen Pankin valuuttakurssiin tarjouspäivänä. Jos tämä kurssi muuttuu, muuttuu euromääräinen hinta samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumispäivää tai jonka saapumisesta myyjän tilille myyjä ei ole saanut ilmoitusta vähintään yhtä arkipäivää ennen.

6. Omistusoikeus

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy myyjältä ostajalle, vasta kun tuotteen kauppahinta on täysin maksettu. Jos ostaja ei suorita maksua ajoissa tai on syytä olettaa ostajan suorituksen viivästyvän, myyjällä on oikeus ottaa tavara takaisin ja ostajan on pidettävä tavarat asianmukaisesti varastoituna varastossaan. Tavaroita ei saa asentaa mihinkään laitteeseen ennen kuin ne on maksettu.

7. Reklamaatiot ja palautukset

Huomautukset tavarasta tai sen toimituksesta on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tavara katsotaan vastaanotetuksi kun ostaja tai hänen edustajansa on kuitannut esim. tavaran kuljetusrahtikirjan tai muun sellaisen asiakirjan.

Otamme vastaan palautuksia vain siinä tapauksessa, että niistä on erikseen sovittu myyntiosastomme kanssa. Sovittujen tavarapalautusten hyväksymiseksi edellytämme, että tavara pakkauksineen on täysin virheetöntä ja palautettu rahtivapaasti varastoomme.

Hyväksytyn palautuksen arvon hyvitämme täysimääräisenä, mikäli se johtuu aiheuttamastamme virheestä. Muutoin vähennämme palautuksen arvosta 20 % käsittely- ym. kustannustemme peittämiseksi kuitenkin niin, että käsittelykulut ovat vähintään 10 €.

Palautus tapahtuu ostajan vastuulla ja kustannuksella, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle palauttaa. Mikäli ostaja palauttaa tavaraerän ilman sopimusta, se palautetaan ostajan kustannuksella ja laskutetaan käsittelykuluina 20 €.

7.1 Vahingonkorvaus

Myyjä pidättää itsellään oikeuden ensisijaisesti korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella tavaralla. Mikäli tavaran korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen ei ole mahdollista, myyjä on velvollinen korvaamaan virheellisyydestä ostajalle aiheutuneen välittömän vahingon. Vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin enintään tuotteen myyntihinta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä tai tavaran virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

8. Tulli- ja muut maksut

Ostaja on velvollinen suorittamaan kaikki mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouksen teon jälkeen tapahtuneista tulli-,vakuutus-, rahti- ja satamamaksujen, arvonlisäveron tai muiden vastaavanlaisten suoritusten kohoamisesta sekä viranomaistenmääräämistä uusista maksuista.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen.

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan yhdessä sopimassa välimiesoikeudessa, jonka kotipaikka on myyjän kotipaikka.

 

Jätä tarjouspyyntö